Prověření rizikovosti osob

Pronajímáte Vaši nemovitost. Využijte naši službu prověření rizikovosti osob. Zjistíme, zda Vaši nájemníci nemají exekuce, zda nejsou v insolvenci, nemají dluhy u pojišťoven nebo zda nemají záznam v rejstříku trestů. Pro naše klienty, kteří nás na pronájem svých nemovitostí osloví, děláme toto prověření automaticky a předkládáme ho současně s nájemní smlouvou, předávacím protokolem a smlouvou ohl. specifikace vybavení.

Mám zájem o tuto službu

*
*
*
*
lname: fname: fullname: